ИКС–ОКС


Како се игра:

Икс-окс је игра за два играча. Сваки играч наизменично поставља икс или окс у поље са циљем да направи низ од три. Низ може бити хоризонталан, вертикалан или дијагоналан. Уколико играч који је први на потезу постави свој знак у центар, нико неће победити.


Математика, проблем решен:

Иако постоји 9 позиција за први потез, због симетрије су могућа само три отварања у овој игри. Такође спада у игру са „потпуном информацијом” и не поседује елементе случајности.


Занимљивост:

Постоји 138 могућих комбинација различитих позиција.


Историја:

Игра потиче из древног Египта, нађена је на плочицама које су настале око 1300 година п.н.е. Рана варијанта ове игре је играна и у Римском царству, где је називана terni lapilli. Од тада до данас је различито називана у различитим добима и културама, а 1975. године су је студенти МИТ-а користили да представе могућности Tinkertoy рачунара.