Мај месец математике

Предавања

Галерија у Робној кући Београд, Кнез Михаилова 5, Београд

 • 5. маj

  18 часова
  Др Владимир Драговић
  Математика и билиjари
  19 часова
  Др Миодраг Михаљевић
  Математика за „Cyber“ безбедност jе и математика за заштиту ваше приватности и много више
 • 7. маj

  18 часова
  Проф. др Ђуро Коруга
  Фибоначиjев низ у нама и око нас
  19 часова
  Владета Филиповић
  Гедел, Ешер, Бах
 • 8. маj

  18 часова
  Срђан Вукмировић
  Очигледна топологија кроз примере
  19 часова
  Проф. др Љиљана Петрушевски
  Генеративни алгоритми – математички концепти природе у архитектури
 • 9. маj

  18 часова
  Др Ненад Jаћимовић
  Примена нумеричких симулациjа у циљу одржавања и поправљања квалитета површинских и подземних вода
  19 часова
  Мр Огњен Огњановић
  Од геометриjе до авиона
 • 10. маj

  18 часова
  Академик Драгош Цветковић
  Како математичка теориjа графова омогућава претраживачима интернета да брзо пронађу тражене информациjе
  19 часова
  Проф. др Горан Дикић
  Математичка подршка процеса гониометриjе и праћења циљева
 • 11. маj

  18 часова
  Др Драгољуб Кечкић, протоjереj Радомир В. Поповић, др Драган Благоjевић, др Александар Крапеж
  Дебата: КАЛЕНДАРИ
 • 12. маj

  18 часова
  Проф. др Младен Веиновић
  Безбедносни проблеми у заштићеним бежичним комуникациjама
  19 часова
  Др Александар Крапеж
  О календару Маjа: Биће скоро пропаст света
 • 14. маj

  18 часова
  Др Небоjша Икодиновић
  Чудесни свет бесконачног
  19 часова
  Хавијер Бараљо
  Проширење Маделбротовог скупа у 3Д
 • 15. маj

  18 часова
  Мр Анастасиа Ларвол
  Алберт Аjнштаjн и Милева Марић – О релативности jедне љубави
  19 часова
  Проф. др Душан Теодоровић
  Оптимизациjа колониjом пчела
 • 16. маj

  18 часова
  Велика галерија САНУ
  Др Весна Маноjловић
  Мебиjусове трансформациjе у Бетовеновоj „Темпест сонати“ (предавање и клавирски концерт)
  19 часова
  Академик Драгош Цветковић
  Преферанс као игра у коjоj промишљена стратегиjа доминира над случаjношћу – осврт са аспекта теориjе вероватноће и теориjе игара
 • 17. маj

  18 часова
  Проф.др Дејан Поповић
  Управљање роботима за асистенциjу хода инвалида
  19 часова
  Проф. др Александар Липковски
  Давид Хилберт и његово место у науци 20. века
 • 18. маj

  18 часова
  Ненад Кузмановић
  Математички поjмови у баjкама, легендама и баснама
  19 часова
  Ненад Кузмановић
  Зашто да се размишља математички
 • 21. маj

  18 часова
  Проф. др Зоран Лучић
  Провера тачности изборних резултата
  19 часова
  Проф. др Срђан Богосављевић
  О примени и примењивости математичких и статистичких модела и метода у истраживањима тржишта, медиjа и jавног мњења
 • 22. маj

  18 часова
  Проф. др Владимир Срдановић
  Шта се збива у троуглу математика – информационе технологиjе – медицина?
  19 часова
  Татјана Давидовић
  Проблеми распоређивања: део свакодневног живота
 • 23. маj

  18 часова
  Проф. др Милан Туба
  Математика ниjе (само) за математичаре
  19 часова
  Проф. др Вjекослав Будимировић
  Основни математички поjмови у fuzzy окружењу и могућности примене
 • 24. маj

  18 часова
  Проф. др Милош Чанак
  Математика и музика – музичка кретања у светлу математике
  19 часова
  Филип Jевтић
  Симетриjе у музици
 • 25. маj

  18 часова
  Проф. др Милан Божић
  Ален Тјуринг – математички геније у вртлогу тајног рата
  19 часова
  Dr. Teun Koetsier
  Фазе у откривању функциjа зупчаника у механизму Антикитере
 • 28. маj

  Од 10.30 до 15.30 часова
  Свечана сала Ректората Универзитета у Београду
  Академик Милена Првановић, академик Богољуб Станковић, др. Бојан Новаковић, др. Милан Димитријевић, проф. др. Катица (Стевановић) Хедрих, проф. др. Љубомир Протић, проф. др. Александар Николић
  Велики српски математичари: Михајло Петровић-Алас и Милутин Миланковић
  19 часова
  Др. Павле Благојевић
  Последица трећег закона Артура Ц. Кларка: Свака довољно компликована математика се не може разликовати од магије
 • 29. маj

  18 часова
  Велика галерија САНУ
  Др Весна Маноjловић и италијански математичар и пијаниста David Carfi
  Мебиjусове трансформациjе у Бетовеновоj „Темпест сонати“ (предавање и клавирски концерт)