Потапање бродова


Како се игра:

У чувеној игри Потапање бродова треба погодити где је то противник поставио своје фигуре. Два суседна брода се не смеју додиривати, односно између њих мора бити макар један празан квадрат. У игри ћете утолико брже победити ако се служите пажљиво осмишљеном стратегијом погађања, познајете статистику и алгоритме.


Математика, проблем решен:

Већа је вероватноћа да ће брод бити погођен у центру мреже (20%) него у угловима (8%). Постоји стратегија играња игре где се гађају бродови у обрасцу шаховске табле, чиме се повећава вероватноћа победе.


Занимљивост:

Компјутерска верзија ове игре је први пут направљена 1979. године, као једна од првих компјутерских игара.